Iň täze aýal trikotawear

Iň täze aýal trikotawear

Iň täze tehnika, trikota pattern nagyşlary ýüplük görnüşleri we reňk görnüşleri bilen iň täze tendensiýalar!

Iň täze erkek trikotawear

Iň täze erkek trikotawear

Täze dizaýnlar we iň täze ýüplük reňk kartalary üçin biziň bilen habarlaşyň!

Iň täze tehnika, trikota Pat nagşy we bezeg we ş.m.

Iň täze tehnika, trikota Pat nagşy we bezeg we ş.m.

OEM we ODM ikisi hem işleýär, mugt nusgalar üçin bize ýüz tutuň!

Iň täze garnituralar

Iň täze garnituralar

Custöriteleşdirilen reňkler ýöriteleşdirilen dizaýnlar, ýöriteleşdirilen bezegler we gaplamalar we ş.m.

Biz hakda

2017-nji ýylda esaslandyrylan “Pekin Onward Fashion” kassir trikota and we ýokary derejeli marka hyzmatlarynda 15 ýyldan gowrak tejribe toplan kompaniýa.

BSCI tarapyndan tassyklanan integral senagat we söwda kärhanasy hökmünde, her ýyl önümçilik kuwwaty 200 000 000 bolan orta we ýokary derejeli tebigy süýümli trikotawear önümlerini 15 ýyldan gowrak wagt bäri öndürmäge borçlanýarys.Okeaniýa, ABŞ, Europeanewropa, Koreýa we ş.m. hyzmatdaşlarymyz bilen gaty gowy işleýäris we diňe bir hyzmatdaş däl, eýsem gowy dostlar!

  • kompaniýa hakda